புதன், 19 ஜூலை, 2017

பார்ப்பன சாதி பட்டியல்

-பூனூல் எத்தனை பூனூல் 1886 சொல்வது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  இந்தியாவில் உள்ள பார்ப்பனர்கள் ஒரே ஜாதியினர் அல்லர் ! அவர்களில் 1886 பிரிவினர் உள்ளனர் !

திராவிட பார்ப்பனர்கள் 5, மராட்டிய பார்ப்பனர்கள் 31, ஆந்திரப் பார்ப்பனர்கள் 16, தமிழ்ப் பார்ப்பனர்கள் 11, கர்நாடக பார்ப்பான் 7,குர்ஜான் பார்ப்பான் 147, கவுட பார்ப்பான் 5, சரஸவத பார்ப்பான் 3 , பஞ்சாப் சரஸ்வத் பார்ப்பான் 222, மலைநாட்டு சரஸ்வத்ப் பார்ப்பான் 35, நாட்டுப்புற சரஸ்வதப் பார்ப்பான் 57,

காஷ்மீர் சரஸ்வதப் பார்ப்பான் 155, காஷ்மீர் பார்ப்பான் 221, சிந்து சரஸ்வதப் பார்ப்பான் 6, கன்யா குப்ஜ பார்ப்பான் 10,  !

இதில் மிஸ்ரா,  சுக்லா, திவாரி,  துபே,  பாண்டே , உபாத்யாயா,  கபுவே,  தீட்சித் மற்றும் வாஜ்பேயி
ஆகியோர் அடக்கம் !

முகநூல் பதிவு-பொழிசை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக