பக்கங்கள்

வியாழன், 15 நவம்பர், 2018

இந்தியாவா? ஹிந்துஸ்தானா?1) Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
2) Hindustan Lever Ltd.
3) Hindustan Zine Ltd.
4) Hindustan Telephone Ltd.
5) Hindustan Ship yard Ltd.
6) Hindustan Cable Ltd.
7) Hindustan Paper Corporation Ltd.
8) Hindustan Copper Ltd.
9) Hindustan Handicarfts
10) Hindustan Safety Glass Works
11) Hindustan Iron & Streel Co. 
12) Hindustan Antibiotics Ltd.
13) Hindustan Aeronutics Ltd.
14) Hindustan Machine Tools Ltd.
15) Hindustan Vegetable 
Oil Corportaion Ltd.
16) Hindustan Organic Chemicals Ltd.
17) Hindustan Motors Ltd.
18) Hindustan Instruments Ltd.
19) Hindustan Latex Ltd.
20) Hindustan Insecticides Ltd.
21) Hindustan Newsprint Ltd.
22) Hindustan Photo Film Ltd.
23) Hindustan Foods Ltd.
24) Hindustan Steel 
Authority of India Ltd.
25) Hindustan Univerisity
Federation in Book and 
Unitary in practice

புத்தகத்தில் கூட்டாட்சி நடை முறையில் ஒற்றை ஆட்சி. வடவர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல, நம்மவர்களும் அல்ல என்று  அறிஞர் அண்ணா கூறியது நூற்றுக்கு நூறு சரி என்று தெரிகிறது அல்லவா?

தகவல்: கல்பாக்கம் வ.வேம்பையன்

மறைமலை நகர்

- விடுதலை ஞாயிறு மலர், 10.11.18

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக